Privacy policy

AKKURAAT PRIVACY BELEID

Dit privacy beleid (samen met de documenten waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen) geeft u informatie over hoe Akkuraat ("Akkuraat", "wij", "ons", "onze" of andere vergelijkbare uitdrukkingen) informatie verzamelt, gebruikt en openbaar maakt die is verkregen door het gebruik van onze website www.Akkuraat.eu, directe communicatie (e-mail, telefoon) en sociale media.

 • Akkuraat
 • De Wieleman 8
 • 9890 Dikkelvenne
 • BTW BE 0721.530.045
 • Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

We hechten veel belang aan uw privacy rechten en willen zo duidelijk en volledig mogelijk zijn over onze activiteiten op het vlak van gegevensverwerking. We raden elke klant of gebruiker die een vraag heeft over dit Privacy beleid ten zeerste aan om ons hiervan op de hoogte te brengen.

Lees dit Privacy beleid zorgvuldig door en zorg ervoor dat je het begrijpt, voordat je een bestelling plaatst of gebruik maakt van Diensten van ons via onze Website, directe communicatie of sociale media. Dit Privacy beleid bevat belangrijke clausules die gevolgen voor u kunnen hebben, zoals de verwerking van uw persoonlijke gegevens, de overdracht van uw gegevens aan derden en de overdracht van uw gegevens aan derde landen die geen beschermingsniveau bieden zoals in uw eigen land.

Wanneer u contact met ons opneemt via de website, wordt u gevraagd om expliciet akkoord te gaan met dit Privacy beleid. Door gebruik te maken van onze website en sociale media stemt u er bovendien uitdrukkelijk mee in gebonden te zijn door dit Privacy beleid waar en voor zover relevant.

Als u het niet eens bent met een bepaling in dit Privacy beleid, verzoeken wij u het gebruik van de Diensten en de toegang tot de Website te staken.

1. INLEIDING

1.1 Het gebruik dat Akkuraat maakt van de via de Diensten verzamelde informatie varieert afhankelijk van het feit of u:

1.1.1 een Akkuraat klant ("Klanten") bent, d.w.z. elke persoon of onderneming die rechtstreeks een overeenkomst heeft gesloten met Akkuraat voor de levering van de Diensten, en dit ten behoeve van de Klant en zijn werknemers;

1.1.2 een Akkuraat prospect ("Prospects") bent, d.w.z. iedere persoon die contact met ons opneemt via de website, directe communicatie of sociale media met als enig doel informatie te ontvangen over ons product- en dienstenaanbod.

1.1.3 een gewone bezoeker van onze Website bent, zonder zich te registreren voor de Diensten ("Websitebezoekers"), waaronder zowel Klanten als potentiële klanten kunnen vallen.

De informatie in dit Privacy beleid is opgesplitst naar deze categorieën van personen, terwijl de bepalingen die van toepassing zijn op alle categorieën in een afzonderlijk gedeelte zijn opgenomen. Raadpleeg alle bepalingen die op u van toepassing zijn.

1.2 Persoonsgegevens zoals gebruikt in dit Privacy beleid, verwijst naar alle informatie die direct of indirect betrekking heeft op een natuurlijke persoon, zoals een naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer of andere identificator waarmee een specifieke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, of zoals anderszins gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving inzake privacy en gegevensbeveiliging. Persoonlijke informatie wordt samen met andere informatie in dit Privacy beleid "Informatie" genoemd.

1.3 Uw gebruik van onze Diensten en Website, en elk geschil over privacy, is onderworpen aan dit Privacy beleid en onze Akkuraat Algemene Voorwaarden.

DEEL A - KLANTEN

1. INFORMATIE DIE WE VAN KLANTEN VERZAMELEN

1.1 Wij verzamelen klantgegevens rechtstreeks van onze klanten. We verzamelen:

 • Persoonlijke informatie van medewerkers die contact met ons hebben (Voornaam, Achternaam, Telefoonnummer, E-mailadres)
 • Bedrijfsinformatie (adres, BTW nummer, bankrekeningnummer, telefoonnummer)
 • E-mailadres

Wanneer een klant contact met ons opneemt via directe communicatie, via de website of via onze sociale media verzamelen we de Informatie die de klant aan ons verstrekt. We verzamelen ook andere Informatie die klanten ervoor kiezen om aan ons te verstrekken.

1.2 Wanneer een klant het contactformulier op de website gebruikt, verzamelen wij:

 • Naam en achternaam
 • Bedrijfsgegevens (adres, BTW nummer, sector)
 • E-mailadres
 • Telefoon

2. HOE WIJ KLANTINFORMATIE GEBRUIKEN

2.1 Wij gebruiken Klantgegevens voor de volgende doeleinden:

2.1.1 Het leveren van Diensten die u hebt aangevraagd via directe communicatie, website of sociale media.

2.1.2 Communiceren met u of anderen

2.1.3 Marketing en reclame die u hebt aangevraagd via directe communicatie, website of sociale media.

 

3. HOE WIJ KLANTGEGEVENS VRIJGEVEN

3.1 Wij kunnen Klantinformatie als volgt openbaar maken:

3.1.1 Akkuraat filialen. Wij kunnen klantinformatie bekendmaken aan alle huidige of toekomstige filialen, moedermaatschappijen of dochterondernemingen.

3.1.2 Politie of andere officiële instellingen indien verzocht door een federaal gerechtelijk bevel.

3.1.3 Aan onze dienstverleners. Wij kunnen Prospectinformatie bekendmaken aan verkopers, dienstverleners, agenten, aannemers of anderen die namens ons functies uitvoeren (bijv. onderhoud, beheer van klantrelaties, e-mailmarketing, enquêtes, verwerking van creditcards, hosting van gegevens of opsporing van fraude).

4. UW RECHTEN MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE DIE U ONS VERSTREKT

4.1 Klanten kunnen de informatie die zij ons hebben verstrekt raadplegen, controleren, corrigeren, bijwerken of verwijderen door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

4.2 Wij kunnen klanten periodiek promotionele of informatieve e-mails sturen. Klanten kunnen zich op elk moment afmelden voor dergelijke communicatie door de afmeldinstructies in de e-mail te volgen.

DEEL B - PROSPECTEN

1. INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN VAN PROSPECTEN

1.1 We verzamelen de volgende informatie rechtstreeks van prospecten:

 • Naam en achternaam
 • Bedrijfsgegevens (adres, telefoonnummer, woonplaats, btw, sector)
 • E-mailadres

Wanneer een prospect contact met ons opneemt via directe communicatie, via de website of via onze sociale media, verzamelen we de Informatie die de prospect aan ons verstrekt. We verzamelen ook andere informatie die prospecten ervoor kiezen om aan ons te verstrekken.

2. HOE WIJ PROSPECTINFORMATIE GEBRUIKEN

2.1 Wij gebruiken Prospectinformatie voor de volgende doeleinden:

2.1.1 Het leveren van Diensten die u hebt aangevraagd via directe communicatie, website of sociale media.

2.1.2 Communiceren met u of anderen

2.1.3 Marketing en reclame die u hebt aangevraagd via directe communicatie, website of sociale media.

3. HOE WIJ PROSPECTINFORMATIE VRIJGEVEN

3.1 Wij kunnen Gebruikersinformatie als volgt openbaar maken:

3.1.1 Akkuraat filialen. Wij kunnen Gebruikersinformatie bekendmaken aan huidige of toekomstige filialen, moedermaatschappijen of dochterondernemingen.

3.1.2 Politie of andere officiële instellingen indien hierom wordt verzocht door een federaal gerechtelijk bevel.

3.1.3 Aan onze dienstverleners. Wij kunnen Prospectinformatie bekendmaken aan verkopers, dienstverleners, agenten, aannemers of anderen die namens ons functies uitvoeren (bijv. onderhoud, beheer van klantrelaties, e-mailmarketing, enquêtes, verwerking van creditcards, hosting van gegevens of opsporing van fraude).

DEEL C - WEBSITEBEZOEKERS

1. INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN VAN BEZOEKERS

1.1 Wij verzamelen Bezoekersinformatie rechtstreeks van u of van derden die Bezoekersinformatie verzamelen. Wij kunnen alle Informatie die wij verzamelen uit verschillende bronnen combineren.

1.2 Informatie die wij rechtstreeks van u verzamelen. Wij kunnen Bezoekersinformatie rechtstreeks van u verzamelen. Wanneer u ons bijvoorbeeld een e-mail stuurt waarin u een vraag stelt, of een formulier op onze Website indient om marketingmateriaal of e-mailnieuwsbrieven te ontvangen, verzamelen wij de Informatie die u aan ons verstrekt.

1.3 Informatie die wij verzamelen van derden. Wij kunnen Bezoekersinformatie over u verzamelen van derden die automatisch informatie verzamelen door uw gebruik van de Website, zoals webanalysebedrijven. Dergelijke informatie kan, zonder beperking, informatie bevatten over uw besturingssysteem, instellingen en systeemconfiguraties, apparaat model, apparaat-id en andere unieke apparaat-id's, mobiel gerelateerde informatie, de webpagina's die u opent op onze Website, de website die u naar onze Website heeft geleid, de website waar u naartoe gaat nadat u onze Website heeft verlaten, de datums en tijdstippen waarop u onze Website bezoekt, gebeurtenisinformatie (bijv. systeemcrashes) en webloggegevens. Deze derden kunnen ook uw IP-adres verzamelen, maar wij verzamelen deze IP-adressen niet.

1.4 Voor meer informatie over hoe wij cookies en andere technologieën gebruiken, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

2. HOE WIJ BEZOEKERSINFORMATIE GEBRUIKEN

2.1 Wij gebruiken uw Bezoekersinformatie voor de volgende doeleinden:

2.1.1 Het verlenen van onze Service. Om onze Website en Diensten aan te bieden en te beheren.

2.1.2 Communiceren met u of anderen. Om met u te communiceren, inclusief via e-mail, over onze Diensten; om te reageren op uw vragen of klachten.

2.1.3 Marketing en reclame.

2.1.4 Analyseren van het gebruik van onze Services.

3. HOE WIJ BEZOEKERSINFORMATIE VRIJGEVEN

3.1 Wij kunnen Bezoekersinformatie als volgt openbaar maken:

3.1.1 Akkuraat filialen. Wij kunnen Bezoekersinformatie openbaar maken aan huidige of toekomstige gelieerde ondernemingen, moedermaatschappijen of dochterondernemingen.

3.1.2 Akkuraat dienstverleners. Wij kunnen Bezoekersinformatie openbaar maken aan leveranciers, dienstverleners, agenten, aannemers of anderen die namens ons functies uitvoeren (bijv. onderhoud, gegevensanalyse, relatiebeheer, e-mailmarketing, enquêtes, verwerking van creditcards, hosting van gegevens, opsporing van fraude).

DEEL D - ALGEMENE BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP KLANTEN, PROSPECTS EN WEBSITEBEZOEKERS

1. HOE WIJ UW INFORMATIE GEBRUIKEN

1.1 De Informatie die wij verzamelen van Klanten, Prospecten en Bezoekers wordt gebruikt voor de doeleinden zoals respectievelijk uiteengezet in de bovenstaande paragrafen, alsmede voor de volgende doeleinden:

1.1.1 Het analyseren van het gebruik van onze Diensten. Om beter te begrijpen hoe Klanten, Gebruikers, Bezoekers onze Website en Diensten bezoeken en gebruiken, zowel op geaggregeerde als op geïndividualiseerde basis, om te reageren op de wensen en voorkeuren van Klanten, Prospecten en Bezoekers, en voor andere onderzoeks-, analytische en statistische doeleinden.

1.1.2 Wettelijke naleving. Om te voldoen aan toepasselijke wettelijke verplichtingen, met inbegrip van verzoeken van wetshandhavers of andere overheidsinstanties.

1.1.3 Onze rechten en belangen beschermen. Om onze rechten en belangen en de rechten en belangen van onze Klanten, Prospecten, Bezoekers en het algemene publiek te beschermen, evenals om dit Privacy beleid en onze Algemene Voorwaarden af te dwingen.

2. BEKENDMAKING VAN UW INFORMATIE

2.1 Wanneer wij uw informatie bekendmaken aan derden, eisen wij dat deze ontvangers ermee instemmen om de informatie die wij met hen delen alleen te gebruiken in overeenstemming met dit privacy beleid en voor geen enkel ander doel dan die door ons zijn bepaald in overeenstemming met dit privacybeleid.

2.2 Akkuraat zal in geen geval uw gegevens op een niet-geïdentificeerde manier aan derden sturen zonder uw schriftelijke toestemming.

2.3 Naast de hierboven beschreven openbaarmakingen, kunnen wij ook informatie openbaar maken voor de volgende doeleinden:

2.3.1 Bedrijfsoverdrachten. Wij behouden ons het recht voor Informatie bekend te maken en/of over te dragen aan een andere entiteit indien wij worden overgenomen door of fuseren met een ander bedrijf, indien wij een bedrijfsonderdeel of activa verkopen of overdragen aan een ander bedrijf, als onderdeel van een faillissementsprocedure of als onderdeel van een andere soortgelijke bedrijfsoverdracht.

2.3.2 Wettelijke naleving. Wij kunnen Gegevens bekendmaken om te voldoen aan de wet, regelgeving, een gerechtelijke procedure, dagvaarding, gerechtelijk bevel of andere juridische procedures.

2.3.3 Bescherming van rechten en belangen. Wij kunnen informatie bekendmaken wanneer wij van mening zijn dat dit nodig is om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de veiligheid van personen, schendingen van onze gebruiksvoorwaarden of dit privacy beleid, of als bewijs in rechtszaken waarbij wij betrokken zijn, te onderzoeken, te voorkomen of er actie op te ondernemen.

3. BEVEILIGING

3.1 Wij hechten waarde aan de veiligheid van uw Informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Persoonsgegevens die via de Website of Diensten worden verzameld. Wij hebben stappen ondernomen om de Informatie die wij over u verzamelen te helpen beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging, vernietiging en elke andere vorm van onbevoegde verwerking. Toegang tot de informatie door Akkuraat personeel en externe partners zal gebaseerd zijn op het "need-to-know" principe en zal gebonden zijn aan strikte geheimhoudingsovereenkomsten. Wees u er echter van bewust dat geen enkele gegevensbeveiligingsmaatregel 100% veiligheid kan garanderen.

4. CONTACT

Als u vragen hebt over de privacyaspecten van onze Website of Diensten, kunt u contact met ons opnemen via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

5. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

5.1 We kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen, dus controleer regelmatig de meest recente versie van het privacy beleid. Wij zullen alle wijzigingen van dit privacy beleid op onze Website plaatsen. Als je het niet eens bent met de wijzigingen in ons privacy beleid, vragen we je een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. waarin je duidelijk aangeeft dat je de wijzigingen in ons Privacy beleid niet accepteert. Als er geen e-mail is ontvangen binnen 3 werkdagen nadat de wijziging van het privacy beleid op de website is gecommuniceerd, zullen we concluderen dat je akkoord gaat met de wijziging

6.RECHTEN

6.1 U heeft het recht om alle door Akkuraat verzamelde gegevens in te zien. Wij houden ons echter het recht voor om een administratieve vergoeding te vragen voor meerdere verzoeken, die duidelijk bedoeld zijn om onze werklast te verhogen en/of ons schade te berokkenen.

6.2 U heeft het recht te vragen om correctie van onjuiste gegevens. De correctie wordt gratis uitgevoerd. Het verzoek moet echter per e-mail worden gedaan en moet vergezeld gaan van de onjuiste informatie die moet worden gecorrigeerd.

6.3 U hebt het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn in het licht van de in artikel 1 genoemde doeleinden of als u uw toestemming intrekt. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door Akkuraat zal worden getoetst aan:

doorslaggevende belangen van Akkuraat, uw financiële instelling, de betaaldienstverlener of enige andere derde partij;

wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die in tegenspraak kunnen zijn met een dergelijke verwijdering.

In plaats van verwijdering kunt u ook verzoeken dat Akkuraat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt indien en wanneer (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking ervan onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de in artikel 1 genoemde doeleinden maar u deze informatie nodig heeft om u in rechte te verdedigen.

6.4 U hebt het recht u te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien u kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen in verband met bijzondere omstandigheden zijn die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Als de voorgenomen verwerking echter als direct marketing wordt aangemerkt, hebt u het recht om u kosteloos en zonder rechtvaardiging tegen een dergelijke verwerking te verzetten.

6.5 U hebt het recht om alle persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en leesbaar formaat van ons te ontvangen.

6.6 Als u een verzoek wilt indienen om een of meer van de bovengenoemde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Een e-mail met het verzoek om een recht uit te oefenen zal niet worden geïnterpreteerd als toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens die verder gaat dan nodig is voor de verwerking van uw verzoek. Een dergelijk verzoek moet duidelijk het recht vermelden dat u wilt uitoefenen en de redenen daarvoor als dat nodig is. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitale gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst. Als u het contactformulier gebruikt, kan Akkuraat vragen om uw ondertekende bevestiging en identiteitsbewijs. Akkuraat zal u onmiddellijk van dit verzoek op de hoogte stellen. Indien het verzoek geldig is, zal Akkuraat hieraan zo snel als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek voldoen. Indien u een klacht heeft over de verwerking van de persoonsgegevens door Akkuraat, kunt u te allen tijde contact opnemen met Akkuraat via het in deze bepaling genoemde e-mailadres. Indien u niet tevreden bent met het antwoord van Akkuraat, staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is in principe de Belgische privacy commissie. Zie voor meer informatie de website: http://www.privacycommission.be


Helga De Filette - Freelance modeliste lingerie & fashion - De Wieleman 8 - 9890 Dikkelvenne (Gavere)
All Rights Reserved © 2024 Akkuraat - Privacy policy - Terms of use